Veiligheid in de bouw en infra

Veiligheid in de bouw en infra

Veiligheid in de bouw en infra is topprioriteit. Er komen jaarlijks nog (te) veel ongevallen voor in deze bedrijfstak. Niet alleen ongevallen met blijvend letsel, maar ook met dodelijke afloop. Uit onderzoek blijkt dat het aantal meldingen en (ernstige) arbeidsongevallen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Waar de groei precies door komt, is niet helemaal duidelijk.

Het ligt in ieder geval niet aan de vele wetten en regels die ons land kent inzake arbeidsveiligheid. De wet- en regelgeving kan niet voorkomen dat er ongelukken gebeuren, onnodige risico’s worden genomen en fouten worden gemaakt. Zeker in de bouw en infra zit een ongeluk in een klein hoekje.

Ook aan de grote hoeveelheid veiligheidscertificaten waar bouwbedrijven en instanties tegenwoordig over moet beschikken, zal het niet liggen. En vergeet niet de diverse samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid zoals de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Maar waar ligt het dan wel aan?

Bewustwording veiligheid in de bouw en infra

De meeste ongevallen hangen samen met een gebrek aan veiligheidsbewustzijn, alertheid en motivatie, stelt de Inspectie SZW. Communicatie, afstemming, samenwerken en het ontbreken van toezicht spelen hier een belangrijke rol in. Veiligheid in de bouw is meer dan alleen bewustwording. Ook de houding en het gedrag van al je medewerkers is van groot belang. Veiligheid ontstaat pas als het belang daarvan is doorgedrongen bij elke persoon binnen de organisatie.

Veiligheid en gezondheid in de bouw en infra

Bouw- en infralocaties zijn complexe en dynamische arbeidsplekken, waar meerdere bedrijven en zelfstandigen gelijktijdig aan het werk zijn. Er komen dan ook allerlei soorten risico’s voor. Denk hierbij aan het vallen van hoogte, fysieke overbelasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, verdrinking, elektrocutie, stress en te lang dezelfde werkzaamheden uitvoeren waardoor lichamelijke klachten ontstaan.

Iedereen wil aan het einde van de dag veilig thuiskomen. Mensen vinden veiligheid en gezondheid belangrijk en toch werkt niet altijd iedereen volgens de veiligheidsvoorschriften. De weerstand om het goede te doen en het ontbreken van motivatie, kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht wordt er te weinig tijd vrijgemaakt om het gedrag en de bewustwording van werknemers te analyseren en waar nodig veranderen. Het kan ook zo zijn dat er niet of nauwelijks tijd wordt gestoken in (bij)scholing en persoonlijke ontwikkeling. Precies op dit soort vlakken valt nog veel winst te boeken als het om bewustwording gaat.

SafetyHero: Digitale leeroplossingen voor veiligheid, vakbekwaamheid en duurzaamheid

Wij van SafetyHero vinden dat iedereen die met veiligheid te maken heeft, moet kunnen beschikken over betaalbare leeroplossingen omtrent veiligheidsbewustzijn, het borgen van kennis en behalen van certificeringen. Wij bieden een complete bibliotheek aan van online trainingen en cursussen voor medewerkers en leidinggevenden in de bouw en infra. Deze trainingen en cursussen zijn toegankelijk, leuk en betaalbaar.

Alle trainingen en cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met experts uit de bouw en infra. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd en voldoen onze trainingen altijd aan de laatste wet- en regelgeving en opleidingseisen.

Wij bieden niet enkel verplichte cursussen aan zoals VCA Basis en BHV, maar ook microtrainingen op het gebied van samenwerken, communiceren en duurzame inzetbaarheid. Wij zijn namelijk van mening dat de veiligheidsbewustwording niet stopt bij cursussen die één keer in de zoveel jaar moeten worden afgelegd, maar juist nog meer onder de aandacht kan worden gebracht door verschillende (micro)trainingen aan te bieden.

Hierdoor besteed je continu aandacht aan (bij)scholing, wat op ten duur leidt tot gedragsverandering. Het uiteindelijke doel is op termijn een cultuurverandering door te voeren, een veiligheidscultuur waarin gezond en veilig werken wordt gestimuleerd.

SafetyHero: Compleet leerplatform

Naast het aanbieden van diverse trainingen en cursussen, levert SafetyHero een compleet leerplatform dat bedrijven ondersteunt in alles wat met training en opleiding te maken heeft. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een onboarding programma, vastleggen van beoordelingsgesprekken en checklists toepassen voor praktijkonderdelen. Medewerkers daarentegen kunnen hun eigen persoonlijke ontwikkeling eenvoudig registeren en bijhouden. Onze leeromgeving is te allen tijde beschikbaar en toegankelijk via smartphone, tablet of desktop.

SafetyHero maakt leren leuker, betaalbaarder en makkelijker!