Stikstof en PFAS zorgen voor krimp

Krimp in bouw door stikstof en PFAS

3 januari 2020 door

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen, deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid, om deze reden worden er nu maatregelen getroffen om risicogrenzen in te voeren, hierdoor zorgen stikstof en de verschillende soorten PFAS op een krimp in de bouwsector.

Wanneer het gaat om PFAS zijn er een aantal voorbeelden:

  • PFOA perfluoro octanoicacid (perfluoroctaanzuur)
  • PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonzuur)
  • GenX-stoffen

Hoeveel verschillende soorten PFAS er door mensen zijn gemaakt, is niet precies bekend.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft vastgesteld dat er ruim 4000 soorten PFAS bestaan, maar mogelijk zijn het er meer. Ook is binnen de wetenschap nog onduidelijkheid over welke stoffen precies PFAS zijn en welke niet.

De bouwsector kampt al langere periodes met verschillende problemen, zoals beschikbare bouwgrond en onvoldoende geschikt personeel, door de toegevoegde recente problematiek rondom stikstof en PFAS constateert de Rabobank daarom een slechte start van het bouwjaar 2020.

De maatregelen rondom stikstof en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) hebben de bouw nog niet gered. Aldus de Rabobank in de bouwupdate voor December.

Verhoging PFAS-norm

De norm voor PFAS is inmiddels verhoogd naar 0,8 microgram per kilo, waar dit voor PFOS 0,9 microgram per kilo is. Op basis van dit advies kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluiten een nieuwe tijdelijke norm  vast te stellen voor PFAS in grond en bagger.

Hiermee kan een groot deel van de projecten weer doorgang vinden, maar niet genoeg om over het algemeen de bouw weer terug te brengen naar een normaal functionerende staat. Dit zal blijken door dalende omzetten, ontslag van personeel en een stijging van faillissementen in 2020.

Bij de Rabobank voegen zowel NVB Bouw en de Raad van State zich wanneer het gaat om de vraagtekens die geplaatst worden bij de voorgestelde maatregelen door het Kabinet.

Onderzoek

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) leidt op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis risicogrenzen af voor verschillende soorten PFAS. Zo zijn er risicogrenzen voor verschillende aspecten waar PFAS invloed op hebben, hier vallen de volgende risicogroepen onder:

  • water
  • bodem
  • bagger
  • lucht

Risicogrenzen geven de hoeveelheid van een stof aan waarbij de risico’s aanvaardbaar zijn. Deze grenzen worden gebruikt als signaalwaarden die helpen om de kans op nadelige effecten door blootstelling van mens en milieu aan PFAS zo klein mogelijk te houden. Risicogrenzen kunnen door beleidsmakers worden gebruikt in de onderbouwing van normen.

Wil jij meer artikelen lezen zoals Stikstof en PFAS zorgen voor krimp? Houd dan onze nieuwspagina in de gaten!

Categorie