Het begrip ‘hoogwerker’ is een verzamelnaam voor alle werkvoertuigen en machines die een persoon toelaten om op een veilige manier te werken aan hoger gelegen werkplekken. Helaas gebeuren er vandaag de dag nog steeds veel ongelukken op hoogtes. Met de cursus ‘Veilig werken met de hoogwerker’ leren wij onze cursisten veilig te werken met een hoogwerker.

Wat zijn hoogwerkers?

Hoogwerkers zijn machines die worden gebruikt om werknemers op een veilige manier omhoog te brengen zodat ze op hoogte werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hoogwerkers zijn een mobieler alternatief dan stijgers. Het plaatsen van een stijger kan tijdrovend en duur zijn. Uiteraard hangt dit ook af van het type werkzaamheden. Vooral wanneer er een klus moet worden gedaan van korte duur is het niet effectief om een steiger te laten bouwen. Een hoogwerker kan dan een uitkomst zijn. Hoogwerkers worden regelmatig in de bouw, industrie en techniek gebruikt. Denk aan het vervangen van plafondlampen.

Verschillende soorten hoogwerkers

Er zijn verschillende soorten hoogwerkers. In de praktijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee hoofdgroepen. De eerste groep bestaat uit vast opgestelde hoogwerkers. Deze hoogwerkers staan opgesteld op één vaste plek met behulp van bijvoorbeeld uitschuifbare poten. Het verplaatsen van vast opgestelde hoogwerkers kost echter veel tijd. De tweede groep bestaat uit mobiele hoogwerkers. Dit type hoogwerker is wel eenvoudig te verplaatsen en is een stuk eenvoudig in gebruik.

Typen hoogwerkers

Er zijn verschillende typen hoogwerkers, hieronder een overzicht van de meest voorkomende:

 • Telescoophoogwerker
 • Schaarhoogwerker
 • Spinhoogwerker
 • Knikarmhoogwerker

cursus hoogwerker

Veilig werken met een hoogwerker

Het werken op hoogte brengt een flink aantal risico’s met zich mee. Naast het valgevaar van personen is er bijvoorbeeld ook het gevaar dat de hoogwerker kantelt of dat de werklast naar beneden valt. Daarom mogen hoogwerkers alleen worden gebruikt door ‘gecertificeerd’ personeel dat hier speciaal voor is opgeleid. Vandaar ook de cursus ‘Veilig werken met de hoogwerker’.

Vanuit de overheid bestaat er geen verplicht certificaat. De Arbowet en verschillende verzekeringsmaatschappijen zeggen echter wel dat je bij een eventueel ongeval moet kunnen aantonen en/of bewijzen dat je kennis hebt over het veilig werken met een hoogwerker. Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk dat de hoogwerker zelf ook veilig is. De hoogwerker moet goedgekeurd zijn.

Beginnerscursus Hoogwerker

De cursus Hoogwerker van SafetyHero is ontwikkeld voor werknemers die op hoogte werkzaamheden moeten verrichten en daarvoor een hoogwerker gebruiken. Ladders en steigers bieden in sommige situaties geen uitkomst omdat er op verschillende hoogtes en afstanden wordt gewerkt. Deze hoogtes en afstanden zijn met behulp van een hoogwerker vaak wel te behalen en overbruggen.

Om de veiligheid van de bediener en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van een hoogwerker. Tijdens de cursus hoogwerker staat het veilig en verantwoord omgaan met een hoogwerker centraal. Daarbij ligt onder andere de focus op naleving en handhaving van de veiligheidsvoorschriften conform de Arbowet.

Deze cursus bestaat uit een aantal modules. Elke module bestaat uit theorie, bijbehorende oefenvragen en een aantal situatie gerelateerde video’s.

In de training worden de volgende onderwerpen globaal behandeld:

 • Definitie en inzetbaarheid
 • Wet- en regelgeving
 • Veiligheidscontrole en constructie
 • Omgevingsrisico’s en stabiliteit

Het uiteindelijke doel van de curus hoogwerker is om ervoor te zorgen dat je weet hoe je vakkundig en veilig aan de slag kan gaan met een hoogwerker.

Veilig gebruik van hoogwerkers (tips)

Onderstaande tips zijn gericht op het werken met een hoogwerker. Daarvoor zijn een aantal richtlijnen van toepassing:

 • plaats de hoogwerker altijd horizontaal op een vlakke ondergrond;
 • houd altijd rekening met het weer, gebruik de hoogwerker niet boven windkracht 6;
 • zet de hoogwerker altijd neer op een stevige en vlakke ondergrond. Hiermee voorkom je dat de hoogwerker kan wegzakken;
 • werk te alle tijden met zijn tweeën. Als een hoogwerker verplaats zal worden moet er altijd een begeleider op de grond aanwezig zijn;
 • als de bak van de hoogwerker hoger is dan drie meter, mag de hoogwerker niet verreden worden;
 • personen die in een hoogwerker werken worden geadviseerd te alle tijden valbeveiliging te gebruiken;
 • als je werkt boven de 25 meter is het verstandig om gebruik te maken van communicatiemiddelen (portofoon);
 • een hoogwerker mag nooit worden gebruikt als hijsmiddel.