Identiteit

SafetyHero B.V. gevestigd aan de Kiotoweg 157 3047BG in Rotterdam en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70359318, is specialist in digitale leeroplossingen voor bedrijven en particulieren in de horeca. De facturatie van deze diensten gebeurd middels maandabonnementen.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens die SafetyHero opslaat zijn de persoonsgegevens die nodig zijn voor de communicatie en facturatie van de abonnementen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om de bedrijven en particulieren (klanten) om hen middels een Mailchimp module op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe cursussen en nieuws.

Voor de hosting van de SafetyHero Academie maakt SafetyHero gebruik van Ilias en LearnLinq, hierin worden de gegevens van de cursisten opgeslagen. Deze gegevens worden altijd in een beveiligde omgeving nogmaals opgeslagen, echter nooit gedeeld met derden, en nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

Duur van de opslag

De persoonsgegevens van klanten van SafetyHero worden bewaard tot maximaal 3 maanden na wederopzegging van een abonnement of dienst van SafetyHero. Dit omdat wij dagelijks, iedere week én één keer per maand back-ups maken van ons systeem tot drie maanden terug. Na deze periode zullen de persoonsgegevens ook niet meer gebruikt worden voor het op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe cursussen en nieuws.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SafetyHero kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SafetyHero voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf.

Indien er een klacht is over het gebruik van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat de klant van mening is dat SafetyHero niet zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens? Of omdat de klant inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden is met de reactie? Vragen wij om de klant allereerst te wenden tot SafetyHero, dit kan middels een mail te sturen naar privacy@SafetyHero.nl. Ook kunt u op deze manier aanvragen of en zo ja, welke gegevens wij hebben opgeslagen.

De klant heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.